Mitä yritys hyötyy jäsenyydestä

Mitä hyötyä on jäsenyydestä? Vastaajina kolme hyvin erilaista jäsenyritystä: ViherMali Oy, Pihanne Oy ja VRJ Länsi-Suomi Oy.

Miten yhteistyökumppani kokee yhteistyön merkityksen? Vastaajana Rudus Oy.

Vihermali Oy

Vihermali Oy on varsin vanha Viher- ja ympäristörakennusyritykseksi. Yritys on perustettu v. 1974, ja tällä hetkellä yrityksen omistajana on jo kolmas sukupolvi. Toimitusjohtaja Niko Lindfors nousi vetäjäksi v. 2009. Vihermali Oy tekee urakointia rakennusliikkeille, julkisille tilaajille ja palvelee myös yksityisiä piharakentajia. Suuremmat pihojen kokonaisvaltaiset uudistukset salaoja- ja viemärisaneerauksineen ja piharakennuksineen kuuluvat ympäristörakentajan toimenkuvaan. Liikevaihtoa kertyy vuosittain n. 3 miljoonaa, ja kasvu on viimevuosina ollut reipasta.

VYRAn (entinen VAR) jäseneksi Vihermali liittyi 1991. Niko Lindforsin kokemukset yhdistyksestä alkavat samalla vuosikymmenellä.

Olen tutustunut Varrin toimintaan jo 90-luvun lopussa kun aloimme rakentaa yrityksellemme laatujärjestelmää. Laatujärjestelmäkoulutusten jälkeen olin innokas osallistumaan lähes kaikkiin Varrin järjestämiin koulutuksiin ja kursseille. Opin tuntemaan muita viherrakentajia ja huomasin kuinka mukavaa on vaihtaa kokemuksia oman alan ammattilaisten kanssa. Nämä keskustelut kollegoiden kanssa yhteisissä tilaisuuksissa olvati varmasti parasta antia mitä VAR nuorelle tulevalle viherrakentajalle antoi.” 

Niko tuntee VYRAn hyvin ja on ollut aktiivisena jäsenenä yhdistyksen hallituksessa viiden vuoden ajan. Hän näkee VYRAn jäsentensä etuja ajavana järjestönä, joka tukee jäseniään tarvittaessa.

”Sieltä löytyy varmasti ihminen, jolla on tietoa mihin tahansa alallamme vastaan tulevaan ongelmaan. Pitää vain uskaltaa kysyä. Ja yhdistyksessä  on niin hyvä yhteishenki että varmasti kollegaa autetaan vilpittömästi. Voin koko sydämmelläni suositella VYRAa kaikille uusille tai jo alalla toimiville yrittäjille ja olen valmis auttamaan ja jakamaan tietojani niille, jotka apua tarvitsevat.”

Pihanne Oy

Pihanne Oy on hyvä esimerkki yksityispihoja rakentavasta VYRA-jäsenestä. Vuonna 2006 perustetun suunnitteluun, viherrakentamiseen ja hoitoon keskittyvän yrityksen asiakkaita ovat yksityisihmiset sekä pienet taloyhtiöt. Liikevaihdoltaan Pihanne kuuluu VYRA:ssa 100 000 - 500 000 euron ryhmään, johon kuuluu suuri joukko yhdistyksen jäseniä. Pihanne liittyi yhdistykseen v. 2010, ja yrittäjä ja toimitusjohtaja Eija Lehtinen on ollut tyytyväinen jäsenyyteensä. Eija näkee yhdistyksen markkinoivan jäsenyrityksiään tehokkaasti.

”VYRAn jäsenenä olen saanut lisää näkyvyyttä ja sitä kautta tarjouspyyntöjä ja asiakaskontakteja.  Jäsenyrityksille välitetään tietoa tarjouskilpailuista ja VYRAn kotisivujen kautta asiakkaat hakevat viherrakentajia. VYRAn jäsenyys lisää asiakkaiden luottamusta yritykseen.”

Muiden saman alan yrittäjien tapaaminen ja kokemusten vaihto on yksi tärkeimpiä jäsenyrityksen eduista. VYRAn kautta pääsee mukaan laajaan piiriin, jossa hyviä ja huonoja kokemuksia on helppo vertailla muiden samoja asioita pohtivien kanssa. ”VYRAn järjestämissä tilaisuuksissa tapaa paljon muita viherrakentajia ja on mahdollisuus verkostoitua. Jäsenpalveluna tarjotaan tiedotteita alan tapahtumista ja koulutuksista. Jäsenten intranetistä voi ladata tarvitsemansa kaavakkeet ja ohjeet”, Eija Lehtinen kertoo.

"VYRA on ollut aktiivinen tekijä erilaisilla puutarhamessuilla. ”Yhdistyksellä on ollut oma osasto, joka neuvoo kävijöitä omalla paikkakunnalla toimivista piharakentajista. Jäsenistöllä on ollut näin mahdollisuus osallistua suuria ihmisjoukkoja kokoavalle messuille ilman yrityksensä omaa osastoa.”

VRJ Länsi-Suomi Oy / VRJ-Group

VRJ Group -konserniin kuuluva VRJ Länsi-Suomi Oy on yksi suurimmista VYRA-jäsenistä ja toimialaltaan hyvin laaja ympäristörakentamisen toimija. Kokoaan kovaa vauhtia kasvattanut yritys tekee liikevaihtoa runsaat 7 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Henrik Bos tuntee hyvin VYRAn toiminnan pitkältä aikajaksolta. Henrikin isä Kees Bos liitti Pikon taimiston yhdistyksen jäseneksi v. 1981. Henrik itse on ollut yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2008-2011 ja hallituksen jäsenenä toistakymmentä vuotta.

Henrik Bos painottaa VYRA:n keskeistä roolia ympäristö- ja viherrakentamisessa sekä kansainvälisyyttä:

”Meidän yritys on ollut aktiivisesti mukana VAR:in toiminnassa, jotta pysyisimme ajan tasalla alalla tapahtuvista muutoksista ja mahdollisuudesta tavata alan ihmisiä. Pikon Taimiston aikana isäni Kees Bos oli myös erittäin aktiivinen kansainvälisessä ELCA toiminnassa ja yritys liittyikin ELCA:an jo 70-luvulla. Vielä tänäkin päivänä suora kontakti viheralan kansainväliseen yhdistykseen ELCA:aan antaa mahdollisuuden saada käsitys Suomen viheralan tilanteesta globaalisti.”  

VRJ-Group:n ostettua Pikon Taimiston v. 2010 jäsenyys on ollut entistä tärkeämmässä roolissa: ”VYRA:ssa pääsee oikeasti vaikuttamaan, ei vain oman yrityksen kehitykseen vaan koko viheralan näkyvyyteen ja uskottavuuteen. Myös suora yhteys melkein kaikkiin viheralan materiaalituottajiin ja maahantuojiin on etu, jota on yksinäisenä yrittäjänä erittäin vaikea luoda.

VRJ-Group konserni on ollut aktiivijäsen yhdistyksessä ja yritysryhmästä löytyykin Henrikin Bosin lisäksi toinenkin ex-puheenjohtaja: VRJ-Group:n hallituksen puheenjohtaja Olavi Järvenpää vei Viherrenkaan jäseneksi VARiin vuonna 1986, ja on toiminut sen puheenjohtajana v.2000-2004. Nykyisin liikevaihdoltaan n. 65 miljoonaan euron konsernin nokkamies pitää VYRAn jäsenyyttä kannattavana:

 Suuremmallekin toimijalle saa hyödyllistä tietoa mitä alalla tapahtuu ja näin ollen voi myös vaikuttaa. Samoin verkostoituminen hoituu yhteisillä tapaamisilla. Mielestäni alan järjestöt ovat parempia kuin esimerkiksi kauppakamari tai yrittäjäjärjestöt.”

Rudus Oy

Rudus on yksi noin 60:stä VYRAssa mukana vaikuttavista yhteisöjäsenistä. Asiakasryhmäpäällikkö Jaani Turunen on ollut mukana yhdistyksen kokouksissa ja matkoilla, ja oppinut tuntemaan Viher- ja ympäristörakentajien keskeiset henkilöt ja yritykset. Jaani korostaa yhteistyötä ja alan kehittämistä. 

Minun näkökulmastani VYRA on foorumi, jossa voidaan ottaa yleisesti alaa puhuttavia asioita esille ja muodostaa niistä yhteisiä näkemyksiä tai luokitella useampia kehityssuuntia aiheesta riippuen. VYRAn voi ajatella olevan yhteisöjäsenelle pelkästään myyntimahdollisuus. Suurempi hyöty ja mahdollisuus tulee kuitenkin yhdessä tekemisen ja kehittämisen, suoran keskusteluyhteyden kautta. Kaupankäynnin merkitystä ei voi väheksyä, mutta kovin vieraalta tuntuu ajatus siitä, että se olisi jäsenyyden ainoa hyöty yhteisöjäsenelle.”

Jaani kiteyttää jäsenyyden hyödyt kolmeen kohtaan: Tiedon ja taidon ylläpito koulutusten avulla, verkostoituminen ja alan kehittäminen yhdessä. ”Niin jäsenen kuin yhteisöjäsenenkin kohdalla on yhteistä se, että parhaan hyödyn saa olemalla itse aktiivinen.”