Mitä hyötyä VYRA-jäsenyydestä?

Mitä hyötyä jäsenyydestä?

VYRA-jäsenyys takaa taloudellisia etuja, vaikuttamismahdollisuuksia ja mahdollisuuden saada erilaista tietoa sekä tietoa ja kokemuksia kollegoilta.

Jäsenkyselyissä korostetaan yhtenä suurimpana etuna mahdollisuutta verkostoitua kollegojen ja tuotetoimittajien kanssa. Tiedon- ja kokemusten vaihto mahdollistuu kokousten, koulutustapahtumien ja matkojen aikana. Kun tulee tutuksi, voi käydä työmaillakin moikkaamassa.

Etuja

 • Viherympäristö-lehti ja Vihreä Kirja sisältyvät jäsenmaksuun
 • Betoni-lehti, Suomen Kiinteistöposti ja Suomalainen Kivi sisältyvät jäsenmaksuun
 • Maksuton jäsenyys Maaseudun Työantajaliitossa, jäsenmaksu, jos käyttää palveluja
 • Alennettu jäsenmaksu Tilaajavastuu.fi

Yhteisöjäsenedut

 • Lähes 60 yhteistyösopimusta tärkeimpien tuote- ja tavarantoimittajien kanssa
 • Merkittäviä etuja vain VYRA-jäsenille
 • Nimetyt VYRA-yhteyshenkilöt
 • Neuvonta, koulutus

Markkinointi

 • Asuntomessut
 • KevätPuutarha / OmaPiha, osasto
 • Marketanpuisto
 • www.vyra.fi
 • www.puutarhaunelma.fi
 • Yhteisilmoitukset, VY-lehti, Vihreä Kirja ym
 • Vihertaitaja-kilpailu
 • Rala, toimintajärjestelmä
 • Tilaajavastuu.fi, alennus jäsenmaksusta
 • Jäsenyys Maaseudun Työnantajat ry:ssä
 • Taitaja-, Euro-Skills- ja World Skills-kisat
 • Toimittajat ottavat yhteyttä, pyytävät taustatietoa, haastattelevat, pyytävät juttuvinkkejä
 • Järjestelmällinen vinkkiapu toimittajille

Tiedotus

 • Puutarha-alan tiedotuskeskuksen kautta edullisesti tiedotusvälineille tiedotteita
 • Aktiivinen sisäinen tiedotus, VYRA-Uutiset sekä sitä täydentävä sähköposti-tiedotus, sisäiset intranet-sivut, sisäinen FB-sivusto tulossa

Oma koulutus

 • Edulliset täsmäkoulutukset ajankohtaisista aiheista
 • Mahdollisuus käyttää hyväksi yhteisöjäsenten osaamista ja spesiaaliosaamista
 • Räätälöidyt koulutukset oppilaitosten kanssa

Pelisääntöjen kehittäminen

 • Yhdistyksellä on edustus alan työryhmissä, joissa kehitetään viherrakentamisen pelisääntöjä, esimerkiksi
 • Kasvualustatyöryhmä, VYL
 • RALA, toimintajärjestelmä
 • Taimityöryhmä, VYL
 • Yhteiset työmaatason lomakkeet
 • Taimien toimitus- ja takuuehdot
 • Siirtonurmikon toimitus- ja takuuasiat
 • Kuntan toimitus- ja takuuehdot
 • Luonnonkiven asennusohjeet, sertifioitu asennusliike (Kiviteollisuusliitto ry)

Sidosryhmätyö

 • Yhteistyö eri yhdistysten kanssa mahdollistaa tiedon siirtämistä oikeille tahoille ja henkilöille
 • Mahdollisuus käyttää sidosryhmien tiedotusta ja medioita
 • Mahdollisuus ideoida toimintaa yhteistyössä

Kansainvälinen toiminta

 • Oltu perinteisesti aktiivisesti mukana 1980-luvulta asti pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä
 • Suomi saanut laajaa tukea suhteutettuna väkilukuun
 • Saadaan tietoa EU-asioista, joihin tulee reagoida sekä tulevat lainsäädäntömuutokset, joihin tulee varautua
 • Päästään opintomatkoilla paikkoihin, joihin muuten ei ole mahdollisuutta päästä
 • Saadaan vinkkejä toiminnan kehittämiseen niin yritys- kuin yhdistystasolla
 • Uusien asioiden käyttökokemukset

Opintomatkat

 • Sisällöltään ammatillisesti korkeatasoiset ohjelmat
 • Yhteistyön mahdollistamat kohteet eri maissa

Julkaisutoiminta

 • Omilla ehdoilla kustannustoimintaa
 • Yhteishankinnat jäsenistölle

VYL-etuudet

 • Alennukset koulutuksista ja julkaisuista
 • Mahdollisuus vaikuttaa alan ammattiasioiden ajamiseen

Vaikuttaminen lainsäädäntöön

 • Suoraan ja yhteistyökuviona

Vaikuttaminen tilaajiin

 • Mahdollisuus rakentaa kampanjoita, koulutustilaisuuksia ym

Viheralan tutkimustoiminnan tukeminen ja osallistuminen

 • Mahdollisuus olla mukana tuottamassa sisältöä erilaisissa viherrakentamiseen liittyvissä tutkimushankkeissa
 • Mahdollisuus ideoida opiskelijoille lopputyöaiheita

Vaikuttaminen alan koulutukseen

 • Oppilaitosyhteistyö, edustus hallinnossa
 • Mahdollisuus olla luennoimassa
 • Edustus opetushallituksessa luonnonvara-alan työryhmässä