Jäsenten koulutus

Jäsenyritykset ovat sitoutuneet kouluttamaan omat työntekijänsä. Yhdistys järjestää vuosittain erilaisia täsmäkoulutuksia. Osa koulutuksista on suunnattu jäsenyritysten omistajille ja johdolle, osa työntekijöille. Esimerkiksi palvelujen tuotteistamiskoulutusta on ollut ulkopuolisen konsultin vetämänä useana vuonna.

Jäsenkyselyn perusteella jäsenyrityksissä sesonkiaikaisista työntekijöistä: 

  • 25 %:lla on puutarhurin koulutus
  • työssäoppijoita ja harjoittelijoita on 8 %
  • vuokratyövoimaa 5 %
  • ulkomaista työvoimaa 6 %
  • muuta henkilökuntaa 56 %